GGT Solutions S.A.

 

SIEDZIBA SPÓŁKI:

ul. Jaskółek 10
43-215 Studzienice

BIURO SPÓŁKI (adres korespondencyjny):

ATRION Centrum Biznesowe
ul. Towarowa 23
43-100 Tychy

Tel.: (+48) 32 218-98-88
Fax: (+48) 32 218-94-47
biuro@ggts.pl

Dział Przygotowania Produkcji, Ofertowania i Projektowania

Zapytania ofertowe prosimy o przesyłanie na adres mailowy:
zapytania@ggts.pl

PION PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI I OFERTOWANIA

TOMASZ BAŃCZYK
Z-c dyrektora ds. przygotowania produkcji i ofertowania
(+48) 728-958-177
tomasz.banczyk@ggts.pl

JANUSZ KĘPA
Dyrektor Regionu Południe
(+48) 666-090-322
janusz.kepa@ggts.pl

JAKUB HILAROWICZ
Kierownik ds. technologii bezwykopowych
(+48) 662-062-293
jakub.hilarowicz@ggts.pl

PION PROJEKTOWY

DAWID DWORAK
Kierownik Działu Projektowego
/Doradca Techniczno-Handlowy

(+48) 666-090-316
dawid.dworak@ggts.pl

ADAM GABZDYL
Projektant / Specjalista ds. Hydrotechnicznych
(+48) 662 701 511
adam.gabzdyl@ggts.pl

AGNIESZKA ŁOPATKA
Specjalista ds. umów i gwarancji
Specjalista ds. ochrony środowiska

(+48) 662-062-276
agnieszka.lopatka@ggts.pl

Dział realizacji

 

KRZYSZTOF MICHALAK
Dyrektor ds. realizacji

(+48) 662-701-672
krzysztof.michalak@ggts.pl

ARTUR KNAPCZYK
Z-ca dyrektora ds. realizacji
(+48) 666-090-324
artur.knapczyk@ggts.pl

Dział Techniczny

 

PAWEŁ KUNDZIARZ
Dyrektor ds. technicznych
(+48) 662-701-615
pawel.kundziarz@ggts.pl


Wyświetl większą mapę