GGT Solutions S.A.

 

SIEDZIBA SPÓŁKI:

ul. Jaskółek 10
43-215 Studzienice

BIURO SPÓŁKI (adres korespondencyjny):

ul. Jaskółek 10
43-215 Studzienice

Tel.: (+48) 32 218-98-88
Fax: (+48) 32 218-94-47
biuro@ggts.pl

Dział Przygotowania Produkcji, Ofertowania i Projektowania

Zapytania ofertowe prosimy o przesyłanie na adres mailowy:
zapytania@ggts.pl

PION PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI I OFERTOWANIA

DAMIAN BILKIEWICZ
Dyrektor ds. przygotowania produkcji
(+48) 885-562-647
damian.bilkiewicz@ggts.pl

JACEK JURCZAK
Dyrektor Regionu Południe
(+48) 784-953-220
jacek.jurczak@ggts.pl

JAKUB HILAROWICZ
Kierownik ds. technologii bezwykopowych
(+48) 662-062-293
jakub.hilarowicz@ggts.pl

PION PROJEKTOWY

ADAM GABZDYL
Projektant / Specjalista ds. hydrotechnicznych
(+48) 662 701 511
adam.gabzdyl@ggts.pl

AGNIESZKA ŁOPATKA
Specjalistka ds. gwarancji
Specjalistka ds. ochrony środowiska

(+48) 662-062-276
agnieszka.lopatka@ggts.pl

Dział realizacji

 

MACIEJ KEMPA
Dyrektor ds. realizacji

(+48) 662-701-672
maciej.kempa@ggts.pl

ARTUR KNAPCZYK
Z-ca dyrektora ds. realizacji
(+48) 666-090-324
artur.knapczyk@ggts.pl

Dział Techniczny

 

PAWEŁ KUNDZIARZ
Dyrektor ds. technicznych
(+48) 662-701-615
pawel.kundziarz@ggts.pl


Wyświetl większą mapę