Big image
×

Firma PPI CHROBOK SA oferuje wiertnictwo:

  • badawcze – są to otwory wykonywane w celu rozpoznania budowy geologicznej danego regionu,
  • poszukiwawcze -otwory wykonywane w celu zbadania roponośności lub gazonośności struktur geologicznych, a także w celu stwierdzenia występowania kopalin stałych lub wód podziemnych,
  • rozpoznawcze– otwory wykonane w celu ustalenia zasobów złóż kopalin stałych, płynnych i gazowych,
  • mrożeniowe – otwory, które są używane do zamrażania luźnych, zawodnionych skał.

Posiadamy w swoim parku maszynowym sprzęt prowadzenia wierceń taki jak:

  • wiertnice,
  • pompy płuczkowe,
  • zestawy do rdzeniowania wrzutowego,
  • przewód wiertniczy,
  • mieszalniki płuczki wiertniczej,
  • systemy do oczyszczania i kondycjonowania płuczki wiertniczej.

 

Wiertnictwo: Prakla RB50

Wiertnictwo: Prakla RB50

Prakla RB50

Prakla RB50