X
Big image
×

Nasza ostatnia realizacja

BUDOWA ŁĄCZNICY KOLEJOWEJ KRAKÓW ZABŁOCIE – KRAKÓW KRZEMIONKI”

Zadanie obejmuje budowę estakad zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu dla torów nr 1 i 2 linii kolejowej 624 nad układem komunikacyjnym w rejonie ulic Dąbrowskiego oraz Hetmańskiej, nad węzłem „Wielicka” oraz terenem przemysłowo – usługowym. W ramach zadania wykonany zostanie również wiadukt WK-1 w ciągu linii 91 Kraków – Medyka nad punktami usługowymi i komunikacyjnymi projektowanego PO Kraków Zabłocie i właśnie przy tym obiekcie rozpoczęliśmy prace związane z zabezpieczeniem wykopów ściankami z grodzic dla wykonania fundamentów.

Ze względu na konieczność zapewnienia ruchu pociągów pracę wykonywane były etapami, w nocy podczas ograniczonego ruchu pociągów, za pomocą wciskaczy tupu Silent Piler w celu zminimalizowania oddziaływania hałasu na pobliską zabudowę wielorodzinną.

Generalnym Wykonawcą inwestycji jest BUDIMEX S.A.