X
Big image
×

Przebudowa Rondo-Rynek Etap II Katowice

„Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek – Etap II” w Katowicach

Prace realizowane przez PPI CHROBOK S.A. obejmują m.in.:

  • wykonanie posadowienia pośredniego nowego przekrycia Rawy – pale CFA Ø600 mm – 3.500,00 mb;
  • wykonanie zabezpieczenia wykopów dla zjazdów do dwóch parkingów podziemnych – ścianki z grodzic stalowych – 3.900,00 m2;
  • wykonanie posadowienia pośredniego wiat przystankowych – 250,00 mb mikropali.

Ze względu na prowadzenie prac w ścisłej zabudowie miejskiej zadanie przysparza wielu wyzwań, np. wykonanie kolumn jet-grouting ze stropu starego przekrycia Rawy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków.