X
Big image
×

Budowa magistrali wodociągowej we Wrocławiu

Inwestycja obejmowała wykonanie magistrali wodociągowej północnej na terenie obrębów Opatowice i Strachocin we Wrocławiu.

W ramach zadania wykonane zostały poniższe elementy:

  • przejście pod rzeką Odrą wykonane metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego: dwie równoległe nitki sieci DZ 710 mm PE,
  • odcinek magistrali wodociągowej DN 800 mm stal – wykonany metodą mikrotunelowania,
  • odcinek spięcia z rurociągiem DN 300 mm żeliwo sferoidalne (w rurze osłonowej DZ 450 mm stal x 10 mm) – od granicy ul. Strachocińskiej będącą drogą wojewódzką, w której przewidziano połączenie z istniejącym wodociągiem DN 200 mm.

PPI CHROBOK S.A. wykonało odcinki magistrali zaprojektowane w technologiach bezwykopowych wraz z pracami obejmującymi wykonanie 28 komór roboczych umocnionych grodzicami stalowymi według własnych rozwiązań projektowych. Zasadniczym przedmiotem realizacji było wykonanie mikrotunelu o łącznej długości 2.970,0 mb rurami stalowymi o średnicy 813 mm zabezpieczonymi zewnętrznie i wewnętrznie. Wewnątrz, ochronę rur stanowiła powłoka cementowa wykonywana przy pomocy głowicy z dyszami narzutowymi, natomiast zewnętrznie trójwarstwowa izolacja polietylenowa 3LPE. Prace przewiertowe realizowane były przy użyciu głowicy firmy Herrenknecht AG AVN600 z poszerzeniem do 800. Wykonano również dwa równoległe przejścia pod rzeką Odrą w technologii HDD. Rurociągi o łącznej długości 285,0 mb wykonywane były rurami PE100 SDR11 DZ 710. Osie przewodów prowadzone były 5,0 m poniżej dna rzeki. Przewiert rozpoczynał się z poziomu terenu i kończył w istniejącej komorze po przeciwnej stronie rzeki. Wejście do komory, ze względu na wysoki poziom wody, zostało uszczelnione korkiem w technologii iniekcji strumieniowej.

Poważnym problemem przy realizacji zadania okazała się sytuacja przyrodnicza, ponieważ teren prowadzenia prac objęty jest obszarem Natura 2000. Wymagało to dostosowania harmonogramu prac do okresu lęgowego ptaków.