GGT Solutions - Technologia Direct Pipe, mikrotuneling, przewierty, przeciski, HDD.

Uwaga ważne informacje dotyczące zmian w naszej firmie!

Z dniem 13 kwietnia 2021 roku zmianie uległa nazwa, siedziba oraz logo naszej Spółki z dotychczasowej:

PPI CHROBOK S.A. z siedzibą w Bojszowach Nowych

GGT SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Studzienicach

Jednocześnie informujemy, że zmiany dotyczą tylko nazwy, lokalizacji głównej siedziby oraz loga Spółki. Wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, REGON, BDO, numery kont bankowych oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

Nowy adres strony internetowej to www.ggts.pl

Główny adres e-mail do korespondencji to biuro@ggts.pl

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na zapytania@ggts.pl

Zmiany te będą wdrażane sukcesywnie, a dotychczas znane Państwu adresy będą funkcjonowały równolegle w okresie przejściowym.

Przejdź do strony www