X
Big image
×

KRS 0000400349 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2 531 754,00 PLN (wpłacony w całości)
NIP 6462443261
REGON 276695229
BDO 000095639