X
Big image
×

Firma PPI CHROBOK S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w technologii Jet-grouting. Wykonujemy iniekcję wysokociśnieniową od głębokości ponad 20 m i średnicy kolumny do 3m.

Wykorzystanie tej metody może posłużyć, jako:

  • stała obudowa ścian wykopu oraz element stały fundamentu
  • przesłona przeciwfiltracyjna dna i ścian wykopu
  • fundament pod obiekty infrastruktury podziemnej (zbiorniki, kolektory i inne)
  • wzmocnienie fundamentów istniejących obiektów

Jet-grouting jest to technologią formowania kolumn cementowo-gruntowych wykorzystującą efekt przecinania i rozdrabniania gruntu pod działaniem strumienia zaczynu cementowego pod wysokim ciśnieniem. Proces iniekcji strumieniowej zaczyna się od wiercenia otworu, do wymaganej głębokości.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje technologii wykonywania iniekcji wysokociśnieniowej:

  • pojedyncza- z jednym medium (zaczyn uszczelniający),
  • podwójna- z dwoma mediami (zaczyn uszczelniający, powietrze),
  • potrójna- z trzema mediami (zaczyn uszczelniający, powietrze, woda).

 

Wiertnica podczas wykonywania jet-groutingu

Wiertnica podczas wykonywania jet-groutingu

 

Następnie rozpoczyna się skrawanie gruntu cienkim strumieniem zaczynu cementowego pod wysokim ciśnieniem z jednoczesnym formowaniem kolumny. Dla zwiększenia energii strumienia można wykorzystać osłonę sprężonego powietrza, co powoduje powiększenie średnicy formowanej kolumny. 

Wypływ iniektu na powierzchnię

Wypływ iniektu na powierzchnię