X
Big image
×

Nasze przedsiębiorstwo posiada wieloletnie doświadczenie wykonywaniu kotew, gwoździ i mikropali.

Technologia ta może zostać zastosowana, jako:

  • wzmocnienie skarp i nasypów
  • zabezpieczenie ścianki szczelnej oraz murów oporowych
  • wzmocnienie podłoża gruntowego pod budowę fundamentów i innych obiektów infrastruktury budowlano-inżynieryjnej

W przypadku wykonywania kotew, gwoździ i mikropali wykorzystuje się rozwiązania systemowe. System opiera się na idei samowiercącego zbrojenia. Technologia ta polega na wykonaniu w jednym ciągu technologicznym otworu, wprowadzeniu iniektu oraz zbrojenia. Iniekt podawany jest poprzez żerdź i wprowadzany do gruntu za pomocą otworów w koronce lub świdrze wiertniczym. Po dowierceniu żądanej głębokości wykonuje się iniekcję końcową. Otwór wiertniczy jest iniekowany od dna do wierzchu. Zaczyn cementowy migrując w strukturę gruntu stabilizuje ściany otworu i dodatkowo wzmacnia ośrodek gruntowy wokół wykonywanego mikropala, kotwy lub gwoździa. Wiercenie bez użycia rur osłonowych pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich parametrów wytrzymałościowych. W zależności od rodzaju gruntu średnica buławy iniekcyjnej może być nawet dwukrotnie większa od średnicy użytej koronki. Kształt kotwy, mikropala i gwoździa wykonanego w tej technologii jest nieregularny, co zapewnia dobrą współpracę z gruntem. Cały wprowadzony do otworu element (żerdzie, łączniki, koronka wiertnicza) pozostaje w otworze, jako zbrojenie mikropala (cięgno kotew).

Proces kotwienia skarpy przyszłej autostrady A1

Proces kotwienia skarpy przyszłej autostrady A1

Po zakończonym etapie instalacji następuję sprężenie elementów do projektowanej wartości, co zapewnia odpowiednią pracę ośrodka gruntowego i kotwy, gwoździa i mikropala.

Sprężanie kotwy na Stadionie Narodowym w Warszawie

Sprężanie kotwy na Stadionie Narodowym w Warszawie