X
Big image
×

Przebudowa drogi krajowej nr 1 Tychy

“Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta Tychy”
Celem projektu jest oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, a tym samym poprawa płynności ruchu i skrócenie czasu przejazdu przez miasto.
W ramach inwestycji przewidziano, oprócz modernizacji nawierzchni, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynierskich m.in. trzy przejścia podziemne, dwupoziomowe skrzyżowanie ul. Beskidzkiej i Niepodległości.

Zakres robót wykonywanych przez PPI Chrobok S.A. na zadaniu: “Przebudowa drogi krajowej nr 1 Tychy” obejmuje wykonanie:

  • pali CFA ø800mm długości 6,2-8,2m pod ekrany akustyczne – łącznie 2 600 szt.,
  • pali jet-grouting ø800mm dla wzmocnienia podłoża pod wiaduktami – 3 350 mb,
  • pali CFA ø800mm długości 8-12m pod mury oporowe – 75 szt.,
  • pali FDP ø400mm długości 10,0m – 26 szt.,
  • ścianki z grodzic oraz kotew gruntowych dla potrzeb wykonania obiektów inżynieryjnych,
  • gwoździi gruntowych dla wzmocnienia istniejącego wiaduktu nad ul. Piłsudskiego,

obecny stopień zaawansowania robót wynosi: 85%