X
Big image
×


Ścianki szczelne z grodzic stalowych

Grodzice długości ponad 20m zainstalowane dynamicznie lub statycznie chronią ściany wykopuMikrotuneling, HDD, przeciski, przewierty

do średnicy Ø3000 mmWzmocnienie podłoża – pale fundamentowe

FDP, CFA, DSM, RICJet-grouting

Jet-grouting jest to technologią formowania w gruncie kolumn cementowo-gruntowych wykorzystującą efekt przecinania i rozdrabniania gruntu pod działaniem strumienia zaczynu cementowego pod wysokim ciśnieniem.Kotwy, gwoździe, mikropale

Technologia ta polega na wykonaniu w jednym ciągu technologicznym otworu, wprowadzeniu iniektu oraz zbrojenia.DIRECT PIPE

Direct Pipe łączy zalety mikrotunelingu z technologią horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD).

Zobacz galerię

Więcej >

Ostatni artykuł

Nowoczesne technologie bezwykopowe do przekraczania trudnych obszarów ANG

Więcej >

Ostatnia realizacja

BUDOWA ŁĄCZNICY KOLEJOWEJ KRAKÓW ZABŁOCIE – KRAKÓW KRZEMIONKI

Więcej >

Wiertnictwo

Wiercenia badawcze, poszukiwawczo-rozpoznawcze, mrożeniowe pod szyby

Ścianki z grodzic stalowych

Komory dla przewiertów , szalunki, obudowy fundamentów, mury oporowe dla kolei, przyczółki mostowe, ściany oporowe wspornikowe, awaryjna naprawa wałów przeciwpowodziowych.

Mikrotunelowanie

Szeroka gama średnic, od ø250mm do ø1600 mm do wykonywania przewiertów metodą mikrotunelingu. Mikrotuneling jest szeroko stosowaną metodą bezwykopową

HDD

Przewierty sterowane HDD do średnicy ø1000mm dla przekroczeń przeszkód terenowych takich jak: drogi, rzeki, nasypy kolejowe, parki naturalne.

Przeciski, pipe-jacking

Technologia pipe-jacking pozwala na wysoką dokładność prowadzenia przewiertów i przecisków o dużej średnicy. Przeciski te stosuje się najczęściej w gruntach słabo zawodnionych.

Przewierty

Realizujemy wszelkiego rodzaju przewierty na terenie całego kraju. Przewierty stosuje się dla przejścia pod przeszkodami terenowymi takimi jak: drogi, rzeki, nasypy kolejowe

Pale wiercone

Pale przemieszczeniowe FDP oraz pale wiercone CFA oraz DSM o głębokości posadowienia ponad 20m.

Jet-grouting

Posiadamy zestawy iniekcyjne z wiertnicami, mieszalnikami oraz pompami wysokiego ciśnienia do realizacji wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej jet-grouting. Stosuje się je do przesłon przeciwfiltracyjnych, zabezpieczenia ścian wykopu i podsadzenia fundamentów budynków.

Kotwy

Kotwy gruntowe stosowane są m.in do wzmacniania skarp i nasypów, zabezpieczania ścianek szczelnych z larsen.

Gwoździe gruntowe

Wykonujemy gwoździe gruntowe korzystając z rozwiązań firm: Gonar, Titan, oraz innych. W prowadzeniu tego typu robót korzystamy z rozwiązań samowiercących systemów gwoździ gruntowych.

Mikropale

Stosuje się dla wzmocnienia podłoża. Po zakończonym etapie instalacji następuję sprężenie elementów do projektowanej wartości.

Relining

Wykonujemy relining z zabudową potrzebnej instalacji rurociągowej takich jak: zawory, spusty, itp. Posiadamy doświadczenie w zakresie technologii: relining luźno pasowany, relining ciasno pasowany, wymiana starego rurociągu metodą burstlining’u (kraking statyczny).GGT Solutions S.A. (dawniej PPI Chrobok S.A.) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonywania specjalistycznych robót inżynieryjno-budowlanych nieprzerwanie od 1991 roku. Dysponuje także własnym biurem projektowym. Firma zatrudnia ponad dwustu pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Realizowaliśmy wiele zleceń m.in. mikropale na Śląsku, ścianki szczelne w Krakowie, jet-grouting we Wrocławiu, a także uczestniczyliśmy w budowie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Adres Siedziby Firmy

GGT Solutions S.A.
ul. Jaskółek 10
43-215 Studzienice
tel: (+48) 32 218 98 88
e-mail: biuro@ggts.pl
e-mail: zapytania@ggts.pl