X
Big image
×

Mikrotuneling

Firma PPI CHROBOK S.A. posiada w swojej ofercie prowadzenie prac mikrotunelowych o szerokiej gamie średnic. Posiadamy zestawy mikrotunelowe pozwalające na wykonywanie przewiertów do średnicy 1600mm. Mikrotuneling stosowany jest wszędzie tam gdzie występuje potrzeba instalacji rury w gruncie bez możliwości prowadzenia prac w wykopie otwartym. Technika mikrotunelowania cechuje się wysoką dokładnością instalacji. 

Mikrotuneling podczas wiercenia

Mikrotuneling podczas wiercenia

Przewiert sterowany (HDD)

Stosowana przez nas metoda posiada zaletę nad tradycyjną metodą przewiertową polegającą na wykonaniu otworu pilotażowego mniejszą średnica, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużej dokładności instalacji i kontroli trajektorii wykonywanego przewiertu. Po odwierceniu otworu pilotażowego i poszerzeniu go do wymaganej średnicy, następuje faza wprowadzania docelowego elementu, rury przewodowej lub okładzinowej, po trajektorii odwierconego wcześniej otworu pilotażowego.
Przewiert sterowany HDD stosuje się dla przekroczeń metodą bezwykopową przeszkód terenowych taki jak: rzeki, nasypy kolejowe, parki naturalne, gdzie odległość punktu startowego od końcowego może wynosić nawet ponad 1100 metrów.

Posiadamy w swoim parku maszynowym sprzęt prowadzenia przewiertów sterowanych, taki jak:

  • wiertnice,
  • pompy płuczkowe,
  • przewód wiertniczy,
  • mieszalniki płuczki wiertniczej,
  • systemy do oczyszczania i kondycjonowania płuczki wiertniczej.
Wiertnica Herrenknecht o sile ciągu 100 Ton

Wiertnica Herrenknecht o sile ciągu 100 Ton


Pipe-jacking, Przeciski

Prowadziliśmy liczne prace polegające na instalacji rury w gruncie z otwartą głowicą metoda Pipe-jacking i przecisku. Podczas wykonywania tego typu prac stale kontroluje się trajektorię instalacji rury, co umożliwia wysoką dokładność i minimalizację błędu. Technologie Pipe-jacking stosuje się w gruntach słabo zawodnionych i może być wykorzystana do przekroczenia przeszkód terenowych takich jak np.: drogi, ciągi kolejowe, nasypy kolejowe czy drogowe.

Pipe-jacking Węzeł Murckowska Katowice

Pipe-jacking Ø3000mm

Alternatywnie: przewierty hdd, impulsywne zagęszczanie gruntu