X
Big image
×

Wrocławski Węzeł Wodny- 47.000 m2 ścianki szczelnej

Zadanie: Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) oraz przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych

Na przełomie czerwca i lipca 2013r. firma PPI CHROBOK S.A. rozpoczęła prace na jednej z największych realizowanych obecnie inwestycji wodnych polegających na rozbudowie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) oraz adaptacji progu wodnego w Rędzinie w celu pomieszczenia wód powodziowych, realizowanych w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Zakres realizowanych dla SINOHYDRO CORPORATION LIMITED robót przewiduje wykonanie umocnienia nabrzeża ścianką z grodzic stalowych w ilości ok. 47.000 m2.