X
Big image
×

Gwoździe gruntowe A4 Tarnów-Rzeszów

Kontynuacja budowy autostrady A4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550km.
W ramach ww inwestycji nasza firma wykonuje wzmocnienie skarp za pomocą gwoździ gruntowych.
Łączny zakres robót do wykonania wynosi ok. 54000 mb gwoździ gruntowych.