X
Big image
×

ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU

Zakres robót obejmuje zabezpieczenie wykopu kotwioną ścianka z grodzic stalowych dla potrzeby wykonania fundamentów Dziecięcego Oddziału Onkologicznego i Psychiatrycznego Szpitala. Część grodzic przewidziano jako tracony szalunek ścian fundamentowych kondygnacji podziemnej.
Podczas przybliżania się ścianką z grodzic do istniejącego Pawilonu A Szpitala prowadzono pomiar oddziaływania drgań mechanicznych ośrodka gruntowego na obiekt. Dzięki zastosowaniu wibromłota wysokiej częstotliwości oraz ręcznemu sterowaniu częstotliwością wibromłota montaż ścianek odbył się bez konieczności angażowania prasy hydraulicznej do statycznego montażu.