X
Big image
×

Instalacja HDD na projekcie Dolina Łupawy

Firma PPI CHROBOK S.A. podjęła się realizacji przekroczenia doliny rzeki Łupawa metodą horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD). Inwestycja została wykonana w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 na trasie Szczecin – Gdańsk. Przekroczenie zlokalizowane w rejonie Lęborka było jedną z ostatnich instalacji HDD w ramach wspomnianego projektu. Zaplanowana długość otworu wyniosła 1113 m. Jak wynika analizy dostępnych statystyk wiertniczych, jest to trzeci co do długości otwór dla instalacji gazociągu o tej średnicy w naszym kraju.
W drugiej połowie września przystąpiono do etapu instalacji rurociągu na tym przekroczeniu metodą HDD. Po realizacji 90% (1001m) planowanej długości odnotowano nagły spadek ciśnienia płuczki wiertniczej, momentu obrotowego oraz siły uciągu wynoszącej w danej chwili 40 Ton (rekordowo mało jak dla przekroczeń podobnego typu). Doszło do przerwania ciągłości przewodu wiertniczego.
Po konsultacji z inwestorem oraz zamawiającym podjęto działania naprawcze polegające na wykonaniu komory ratunkowej z grodzic stalowych do głębokości 20 m poniżej poziomu terenu. Firma PPI CHROBOK S.A. posiada kilkanaście zespołów zdolnych do zapuszczania ścianek szczelnych metodą dynamiczną oraz statyczną, dlatego szybka mobilizacja sprzętu oraz załogi pozwoliła na niemal natychmiastowe przystąpienie do realizacji uzgodnionych założeń programu ratunkowego.
Po osiągnięciu żądanej głębokości ustalono obecność kamieni w bezpośrednim sąsiedztwie baryłki prowadzącej wykorzystywanej do instalacji.

W chwili obecnej projekt został całkowicie zakończony co świadczy o rzetelnym i profesjonalnym podejściu firmy do podejmowanych zadań pomimo problemów które napotkała podczas realizacji.

Dane projektu:
Lokalizacja: Damno k. Lęborka
Właściciel projektu: Gaz-System S.A.
Projektant: ILF Consulting Engineers
Generalny wykonawca: ZRUG Zabrze S.A.
Spółka wiertnicza: PPI CHROBOK S.A.
Rurociąg: stal 711 mm / 17,5 mm
Długość: 1113,7 m
Głębokość: 55 / 44 m
Przykrycie w sekcji poziomej: 33 m
Urządzenie wiertnicze: HK 100
Systemy płuczkowe: Normag
Serwis kierunkowy: HDD Serwis
Serwis płuczkowy i doradztwo techniczne: Robert Osikowicz Engineering
Podstawowy materiał płuczkowy: Premium Gel R (Cetco)