X
Big image
×

Rekordowa instalacja HDD na projekcie Bukowy Las Górki

Prace związane z przewiertem sterowanym w technologii HDD na przejściu „Bukowy Las Górki” rurą stalową DN700 zostały ukończone z sukcesem w maju 2014r.

Jest to aktualnie najdłuższy odcinek przewiertu wykonany rurami stalowymi w tej technologii przez nasze przedsiębiorstwo. Długość przewiertu wyniosła 1186 m. Projekt miał miejsce w miejscowości Koszalin pod obszarem objętym ochroną przyrody “Natura 2000″. Przewiert jest elementem gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk, inwestorem na tym zadaniu jest firma Gaz-System S.A., a naszym Zleceniodawcą był ZRUG Zabrze S.A.

Projekt HDD zrealizowano poprzez wykonanie otworu pilotowego po zaprojektowanej trajektorii oraz poszerzenie w dwóch marszach: 26″ i 40”. Po etapie poszerzenia wykonano marsz kontrolny, który pozwolił na zakwalifikowanie jakości otworu na poziomie 9,5/10 co oznacza niemal perfekcyjne przygotowanie do instalacji. Potwierdzeniem tej oceny było badanie izolacji po zainstalowaniu rurociągu, które przyniosło wynik wzorowy. Podczas instalacji zanotowano średnie siły instalacyjne wynoszące 550 kN.
Przy realizacji tego przewiertu HDD napotkano takie formacje jak: zwarta glina, żwir oraz piasek.
Zastosowano urządzenie wiertnicze Herrenknecht o sile uciągu 1000kN.