X
Big image
×

Przekroczenie motdą HDD w Toruniu

17 grudnia br. firma PPI CHROBOK S.A. zakończyła zadanie polegające na wykonaniu dwóch równoległych przekroczeń pod dnem Wisły w Toruniu. Zlecenie na wykonanie przekroczeń otrzymaliśmy od firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe “Inżbud” Spółka jawna z siedzibą w Grudziądzu która jest generalnym wykonawcą magistrali wodociągowej w Toruniu na zlecenie MPWiK Toruń. Przewierty wykonane metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD) miały długość 733 m oraz 735 m. Trajektoria drugiego przewiertu przebiegała 27,5 metra pod dnem rzeki w sekcji horyzontalnej. Wiercenie pilotowe trwało kolejno 5 i 8 dni. Czas wykonywania wiercenia pilotowego był uzależniony od skomplikowanych warunków geologicznych napotkanych podczas prowadzenia prac.
Po etapie wiercenia pilotowego zastosowano metodę poszerzania w od maszyny w stronę rurociągową tzw. push reaming. To rozwiązanie pozwoliło na zachowanie cyrkulacji w stronę wiertni podczas niemal całego okresu poszerzania. Wykluczono tym potrzebę  budowy rurociągów transferowych.
Po pomyślnej instalacji rurociągu numer 1 zastosowano podziemną pętlę do namierzania w systemie Paratrack 2, zwiększono tym dokładność pomiarów podczas wiercenia pilotowego na drugim przekroczeniu HDD gdyż trajektoria przebiegała w odległości 6 metrów od pierwszego przekroczenia.

Przeszkoda: rzeka Wisła
Rurociąg: HDPE 500 mm
Aplikacja: woda
Długość otworu: 733 m
Głębokość otworu: 38 m
Inwestor: Toruńskie Wodociągi
Firma wiertnicza: PPI Chrobok S.A.
Urządzenie wiertnicze: HK100
Technika wiercenia pilotowego: jetting assembly
System nawigacji: Para-Track2 plus underground coil
Serwis kierunkowy: Prime Horizontal
Technika poszerzania: Rock Reamer plus bidirectional Fly Cutter
Czas instalacji: 9 h
Średnia siła instalacyjna: 90 kN
Finalna siła instalacyjna: 85 kN
Geologia: piasek, żwir, ił
Płyn wiertniczy: inhibitowany na bazie Premium Gel R
Serwis płuczkowy: ROE
Czas trwania operacji wiertniczych: 20 dni
Najdłuższa instalacja HDPE DN 500 w historii polskiego HDD
Źródło: Robert Osikowicz Engineering

Artykuł w Gazecie Pomorskiej