X
Big image
×

Dawna strzelnica Garnizonowa w Krakowie

Firma PPI CHROBOK zrealizowała w terminie od sierpnia do września 2015 roku zabezpieczenie dla odbudowy Dawnej Strzelnicy Garnizonowej w Krakowie. Inwestycja zlokalizowana została w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi.  W ramach prowadzonych przez naszą firmę prac została wykonana obudowa wykopu o głębokości do 4,5m. Dla celu zabezpieczenia wykopu zastosowano grodzice stalowe o profilu od GU6N do GU16N. W celu zapewnienia stateczności na części obudowy wykopu wykonano konstrukcję odciągów  montowaną do kozłów oporowych. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz z uwagi na brak możliwości jej obniżenia opracowana i wykonana przez nas została przesłona iniekcyjna dna w technologii jet-grouting. Wprowadzany pod ciśnieniem zaczyn cementowy emitującą oraz mieszając grunt utworzył korek przeciwfiltracyjny. Taka technologia pozwoliła na prowadzenie dalszych prac w systemie „białej wanny”.