X
Big image
×

„Budowa kolektora Burakowskiego BIS w ul. Marymonckiej na odc. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego”

PPI CHROBOK S.A. od początku roku 2014 rozpoczęło prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów dla komór przewiertowych na zadaniu Kolektor Burakowski BIS w Warszawie. W ramach całego zadania zaplanowane jest wykonanie sieci ogólnospławnej w rejonie ulicy Marymonckiej w Warszawie. W zakres powierzonych nam i aktualnie wykonywanych prac wchodzi:

  • umocnienie komór grodzicami stalowymi,
  • wykonanie rozparć,
  • wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej jet-grouting
  • wykonanie pali wierconych świdrem ciągłym CFA