X
Big image
×

Ścianki szczelne dla Oczyszczalni Ścieków w Gdańsku

Nazwa inwestycji:

Budowa kolektora sanitarnego WM-1 „Nowa Wałowa” od węzła kliniczna do PŚ Ołowianka realizowane w ramach “Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego etap II”

Opis inwestycji:

Inwestycja ma służyć poprawie odprowadzania ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie dzielnic Śródmieście i Młyniska do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk- Wschód.

Zakres robót:

Wykonanie pełnego umocnienia dla 12 komór roboczych z ścianki szczelnej.

Wykonanie komór roboczych dla potrzeb budowy sieci sanitarnej w Gdańsku.