X
Big image
×

Zadanie: Budowa muru oporowego z grodzic stalowych dla drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie

PPI CHROBOK S.A. od czerwca 2014r podjęło się realizacji muru oporowego 2L-2P oraz 1L-1P , dla potrzeb budowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. W ramach prowadzonych robót wykonawca zastosował urządzenia najnowszej generacji do pogrążania grodzic produkowane przez jednego z potentatów w tej branży firmę ICE. Sprzęt ten cechuje się wysoką częstotliwością pracy, regulowaną amplitudą drgań oraz niemalże zerową amplitudą rozruchu. W zakresie prowadzonych robót nasze przedsiębiorstwo wykonało 2 stałe mury oporowe z zabezpieczeniem obustronnym na odcinkach 162mb dla 2L-2P oraz 128mb dla 1L-1P. Dla potrzeb realizacji zastosowano stal wysokogatunkową niedawno wprowadzonego profilu GU18N produkowane przez ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o.