X
Big image
×

Zadanie: Wykonanie konstrukcji oporowej z grodzic stalowych przy zbiorniku retencyjnym

Inwestycja: Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego- kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice

Inwestycja obejmowała budowę zbiornika retencyjnego zapewniającego odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu „Centrum Edukacji i Biznesu – Nowe Gliwice” do oczyszczalni poprzez kanalizację deszczową. Zbiornik zlokalizowano na terenie powstałym po zniwelowaniu hałdy byłej kopalni KWK Gliwice. Ze względu na umiejscowienie zbiornika w skarpie hałdy konieczne było wykonanie konstrukcji oporowej w postaci ściany z grodzic stalowych.

Mur oporowy grodzic stalowych

Nasze przedsiębiorstwo zabudowało łącznie ok. 1.000,0 m2 ścianek z grodzic stalowych o długości do 17,5 m. Do momentu wykonania zbiornika o konstrukcji żelbetowej wprowadzono dodatkowe podparcia ścianki z rozpór stalowych długościach przekraczających 17 m.