X
Big image
×

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.

PPI CHROBOK S.A. wykonało w terminie od października 2013r. do stycznia 2014r. obudowę komór do składowania odpadów zawierających azbest.
Zakres wykonywanych robót obejmował wykonanie stalowej obudowy w postaci ścianki szczelnej z grodzic stalowych w ilości 298 sztuk o długości 10,5m i profilu GU13N wraz z dwoma poziomami rozparć oraz słupami podpierającymi.